การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APTA 2023: International Conference on Asia Pacific Tourism Association

Asia Pacific Tourism Association (APTA) เป็นสมาคมที่มีภารกิจหลักกับการวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีตั้งแต่ปี 1995 โดยมุ่งหวังในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปัจจุบันดึงดูดนักวิจัยจากทั่วโลกเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนในงานสัมมนา โดยในปี 2023 นี้จัดวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้มีงานวิจัยที่หลากหลายประเด็นโดยแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) พฤติกรรมนักท่องเที่ย (Tourist behavior) 2) เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวและการบริการ (Technology and Tourism) 3)…

Continue Readingการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APTA 2023: International Conference on Asia Pacific Tourism Association