สื่อกับการประกอบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย

ในปัจจุบันนี้ “สื่อ” มีบทบาทอย่างมากต่อการดำรงอยู่ของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเด็นดังกล่าว ยึดครองพื้นที่สื่อสาธารณะหลักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย การนำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย เช่น การนำเสนอประเด็นเชิงปาฏิหาริย์ในการจับคนร้าย / ดวงวิญญาณผู้ตาย มากกว่าจะเน้นย้ำประเด็นในเชิงอาชญวิทยา ซึ่งทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและฐานความคิดของสื่อสารมวชนมีบทบาทในการแพร่กระจาย / ผลิตซ้ำ เรื่องความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น continue reading

Continue Readingสื่อกับการประกอบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย

บทความแนะนำหนังสือ เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม ๒๕๕๘

เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม ๒๕๕๘ มุ่งอธิบายพัฒนาการและจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในการสร้าง “รูปแทนบุคคล” ในสังคมสยาม นับตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการสร้างรูปแทนบุคคล อันกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสาวรีย์รูปแทนบุคคลที่แพร่หลายในกาลต่อมา อีกทั้งมุ่งถกเถียงว่า คำอธิบายที่ผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างรูปแทนบุคคลที่มุ่งพิจารณาเพียงว่ารูปแทนบุคคลนั้นเหมือนหรือไม่เหมือนมนุษย์ไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจกับรูปแทนบุคคล เพราะว่ารูปแทนบุคคลในแต่ละยุคสมัยนั้นแฝงด้วยแนวความคิดความเชื่อหลายประการ เกินกว่าจะพิจารณาแค่ว่ารูปแทนบุคคลนั้นๆ เหมือนหรือไม่เหมือนมนุษย์ (น.๓) ในเชิงวิธีวิทยาและแนวทางการวิเคราะห์ หนังสือนี้เสนอว่า รูปแทนบุคคลแต่ละแบบมีบทบาทที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งแนวคิดและค่านิยมอุดมการณ์ที่กำกับอยู่เบื้องหลังการสร้างรูปแทนบุคคลในแต่ละยุคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง (น.๔) continue reading

Continue Readingบทความแนะนำหนังสือ เบื้องหลังรูปเคารพ คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม ๒๕๕๘