สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดอบรมเข้มเสริมชุดวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้มีการอบรมเข้มชุดวิชา 14423 เสริมประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingสาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดอบรมเข้มเสริมชุดวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

ทำบุญเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 44 ปี  วันสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 ณ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Continue Readingทำบุญเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช