ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตผู้ที่มีผู้ที่มีคูณปการอย่างสูงของสาขาวิชาฯ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของสาขาวิชาที่จัดเป็นประจำทุกปี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับมอบสาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้แก่สาขาวิชาฯ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ เป็นอย่างสูง มา ณ…

Continue Readingศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่่ 29-30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ Centara Sonrisa Residences and Suites Sriracha จังหวัดชลบุรี

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 “Celebrate her legacy of achievement”

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 -13.30 น. ณ ห้อง135 อาคารสัมมนา 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ รัตนโภคา ประธานคณะกรรมประจำสาขาวิชาฯ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ทั้งหมด 3 ท่าน มีรายนาม ดังนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์,…

Continue Readingพิธีแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 “Celebrate her legacy of achievement”