โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เป็นโครงการที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรงานเลขานุการกิจฯ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์