หลักสูตรที่เปิดสอน/สมัครเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ภาพกิจกรรมประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตผู้ที่มีผู้ที่มีคูณปการอย่างสูงของสาขาวิชาฯ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม…

โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

เมื่อวันที่่ 29-30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน…

พิธีแสดงมุทิตาจิต และขอบคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 "Celebrate her legacy of achievement"

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 -13.30 น. ณ ห้อง135 อาคารสัมมนา 2 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดย…