แนะนำหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน/สมัครเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ภาพกิจกรรมประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์จัดอบรมเข้มเสริมชุดวิชา 14423 ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้มีการอบรมเข้มชุดวิชา 14423 เสริมประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ทำบุญเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 44 ปี  วันสถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 ณ อาคารวิชาการ…

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 แก่คณาจารย์และบุคลากรปรำจำสาขาวิชา ณ ร้านอาหารลาวเด้อ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับสลากของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน…