สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 แก่คณาจารย์และบุคลากรปรำจำสาขาวิชา ณ ร้านอาหารลาวเด้อ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับสลากของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Continue Readingสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566