ทำความรู้จักการใช้งาน “อีโมจิ” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ครั้งหนึ่ง มีผู้นำเสนอท่านหนึ่งเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อีโมจิ (emoji) หรืออีโมติคอน (emoticon) สำหรับการให้คำแนะนำในเชิงบวก ทำให้เกิดความสนใจขึ้นมาว่า อีโมจิน่าจะสามารถนำมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน จึงนำไปสู่การค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอีโมจิ ดังต่อไปนี้ continue reading

Continue Readingทำความรู้จักการใช้งาน “อีโมจิ” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน