ทำความรู้จักการใช้งาน “อีโมจิ” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

จากการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ครั้งหนึ่ง มีผู้นำเสนอท่านหนึ่งเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อีโมจิ (emoji) หรืออีโมติคอน (emoticon) สำหรับการให้คำแนะนำในเชิงบวก ทำให้เกิดความสนใจขึ้นมาว่า อีโมจิน่าจะสามารถนำมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน จึงนำไปสู่การค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอีโมจิ ดังต่อไปนี้ continue reading

Continue Readingทำความรู้จักการใช้งาน “อีโมจิ” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน

Education NEXT Forum 2022 Theme: Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society

กิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Education Next  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร  Click here

Continue ReadingEducation NEXT Forum 2022 Theme: Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society

การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2022) ณ ประเทศสิงคโปร์ หัวข้อ “Empowering Graduate Students’ Service Delivery by Using an Agile Chatbot: A Conceptual Framework”

การเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2022) ณ ประเทศสิงคโปร์ หัวข้อ“Empowering Graduate Students’ Service Delivery by Using an Agile Chatbot: A Conceptual Framework" เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม…

Continue Readingการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการ The 15th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM 2022) ณ ประเทศสิงคโปร์ หัวข้อ “Empowering Graduate Students’ Service Delivery by Using an Agile Chatbot: A Conceptual Framework”