งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19” ของ อ.สุพลธัช เตชะบูรณะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ของผู้เขียนซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หนังสือจากทางศูนย์ฯ งานเสวนานี้จัดขึ้นที่ห้อง 304 ตึกมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.30 น – 10.30 น

Leave a Reply