สื่อกับการประกอบสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย

ในปัจจุบันนี้ “สื่อ” มีบทบาทอย่างมากต่อการดำรงอยู่ของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเด็นดังกล่าว ยึดครองพื้นที่สื่อสาธารณะหลักๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย การนำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำให้สมจริงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไปสู่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย เช่น การนำเสนอประเด็นเชิงปาฏิหาริย์ในการจับคนร้าย / ดวงวิญญาณผู้ตาย มากกว่าจะเน้นย้ำประเด็นในเชิงอาชญวิทยา ซึ่งทำให้เห็นว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและฐานความคิดของสื่อสารมวชนมีบทบาทในการแพร่กระจาย / ผลิตซ้ำ เรื่องความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้น