โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เป็นโครงการที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรงานเลขานุการกิจฯ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ ยะกร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 12.30 -13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

Continue Readingกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ชุดวิชาไทยกับสังคมโลก”

Education NEXT Forum 2022 Theme: Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society

กิจกรรมการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Education Next  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30-13.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร  Click here

Continue ReadingEducation NEXT Forum 2022 Theme: Rethinking the Future Education for the Emerging Needs of Society