ข้อมูลและสารสนเทศกับการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล

        สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เรื่องราวที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ มาจากรายการ สาระน่ารู้กับศิลปศาสตร์ ซึ่งออกอากาศในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564  แนวคิดการกำหนดเนื้อหามาจากความต้องการให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศว่ามีแตกต่างกันอย่างไร และรู้ว่าการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับข้อมูลและสารสนเทศ ความเกี่ยวพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล           ก่อนอื่นเราต้องสร้างความเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือสารสนเทศ? เพราะเราอาจยังมีความคลุมเครืออยู่บ้าง ระหว่าง อะไรคือข้อมูล อะไรคือสารสนเทศ แล้วการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเกี่ยวข้องอะไรด้วย           เริ่มต้นที่ข้อมูลก่อน …

Continue Readingข้อมูลและสารสนเทศกับการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล

Genie, the Feral Child: What can her Story Tell us about Human Language and the Brain and Second Language Acquisition?

Figure 1. Feral Children: The Story of Genie, a Child Kept in Extreme Isolation       I was first introduced to Genie’s language development case many years ago in one…

Continue ReadingGenie, the Feral Child: What can her Story Tell us about Human Language and the Brain and Second Language Acquisition?

Intimate Relationship

          คำว่า “Intimacy”  เป็นคำนาม จากพจนานุกรมของ Cambridge หมายถึง สถานการณ์ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนม หรือความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทางเพศกับใครคนหนึ่ง, บางสิ่งบางอย่างที่ถูกพูดหรือทำโดยผู้คนที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมต่อกันและกัน นอกจากนี้แล้วยังหมายรวมไปถึงภาวะของการมีความสนิทสนม, ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคล หรือความสัมพันธ์ในแบบโรแมนติค (romantic) กับใครคนใดคนหนึ่ง (Cambridge Dictionary Online, 2021) continue reading

Continue ReadingIntimate Relationship