สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 แก่คณาจารย์และบุคลากรปรำจำสาขาวิชา ณ ร้านอาหารลาวเด้อ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจับสลากของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Continue Readingสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 เป็นโครงการที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากรงานเลขานุการกิจฯ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการดำเนินงานของสาขาวิชาฯ

Continue Readingโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดำเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตผู้ที่มีผู้ที่มีคูณปการอย่างสูงของสาขาวิชาฯ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของสาขาวิชาที่จัดเป็นประจำทุกปี เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ รัตนโภคา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ เป็นผู้รับมอบสาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้แก่สาขาวิชาฯ ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ เป็นอย่างสูง มา ณ…

Continue Readingศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ ได้กรุณามอบเงินสำหรับเป็นทุนประเดิม ในการจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาศิลปศาสตร์