สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

      การจัดประชุม STOU - PUP OUS Joint Multidiscipline online research colloquium จัดสืบเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยในการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 จัดแบบเผชิญหน้าที่ มสธ.  และจากสถานการณ์โควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาจัดการประชุมออนไลน์ STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium…

Continue Readingสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Continue Readingการจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams